O NAS


_______________________
DANE FIRMOWE


_______________________
ADRES
KORESPONDENCYJNY

_______________________
LOKALIZACJA


_______________________
WNIOSKI


_______________________


_________________________________ Odstąpienie od umowy

Uwaga

W celu skorzystania z przysługującego prawa do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży
należy NIEUŻYWANY towar wraz z ORYGINALNYM opakowaniem jeśli takowe było
odesłać do 14 dni po otrzymaniu produktu na adres:

Damian Podżorski
ul Korfantego 6/7
43-400 Cieszyn

UWAGA!!! NIE PRZYJMUJEMY PRZESYŁEK ZA POBRANIEM
Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie znajdujące się poniżej